Diarienummer KS-0694/2017
Titel Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ
Startdatum 2017-09-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-08-06
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-09-19 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ 2017-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 532 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ 2018-02-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ 2018-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke ve 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder 2018-04-04 Utgående Visa dokumentet