Diarienummer KS-0694/2016
Titel Köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB.
Startdatum 2016-12-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-28
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. 2016-12-21 Utgående Visa fil
1, 2
Information om köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. 2016-12-21 Utgående
Köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. 2017-01-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 januari 2017 - Köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. 2017-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Köpeavtal avseende del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. 2017-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av köpeavtal avseende del av Sundbyberg 2:26 mellan Sundbybergs stad och Sadelmakaren AB 2017-02-28 Utgående Visa dokumentet