Diarienummer KS-0693/2017
Titel Detaljplan för stadsutveckling inom fastigheterna KVARTERMÄSTAREN 1, SUNDBYBERG 2:26 och 2:54 samt del av BIVACKEN 2 i stadsdelen Rissne
Startdatum 2017-09-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument