Diarienummer KS-0693/2016
Titel Anmälan av rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län om inspektion hos överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad 2016
Startdatum 2016-12-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-20
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument