Diarienummer KS-0692/2017
Titel Detaljplan för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11, del av TERRÄNGLÖPAREN 9 samt del av SUNDBYBERG 2:30 i stadsdelen Hallonbergen
Startdatum 2017-09-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om planbesked för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11 och del av TERRÄNGLÖPAREN 9 i stadsdelen Hallonbergen 2017-09-19 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Detaljplan för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11 och del av TERRÄNGLÖPAREN 9 i Hallonbergen 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Situationsplan 2017-11-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Information om planbesked för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11, del av TERRÄNGLÖPAREN 9 samt del av SUNDBYBERG 2:30 i stadsdelen Hallonbergen 2018-02-27 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 16 april 2018 - Detaljplan för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11, del av TERRÄNGLÖPAREN 9 samt del av SUNDBYBER 2018-04-19 Upprättat Visa dokumentet