Diarienummer KS-0692/2016
Titel Fastställande av kommunstyrelsens arkivorganisation
Startdatum 2016-12-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-03
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument