Diarienummer KS-0690/2016
Titel Interpellation - Finns det skolplatser åt alla barn i Sundbyberg? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Peter Schilling (S)
Startdatum 2016-12-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument