Diarienummer KS-0689/2016
Titel Interpellation - Skattefinansierad reklam. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2016-12-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument