Diarienummer KS-0688/2017
Titel Revidering av regler för boendeparkering i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-09-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Ändring av villkor och regler för boendeparkering i Sundbybergs stad 2017-09-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Revidering av regler för boendeparkering i Sundbybergs stad 2017-09-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Ändring av villkor och regler för boendeparkering i Sundbybergs stad 2017-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Sverigedemokraternas skrivelse den 4 december 2017 2017-12-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Revidering av regler för boendeparkering i Sundbybergs stad 2017-12-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Sverigedemokraternas skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Revidering av regler för boendeparkering i Sundbybergs stad 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Regler för boendeparkering i Sundbyberg stad 2017-09-07 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Revidering av regler för boendeparkering i Sundbybergs stad 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5