Diarienummer KS-0686/2015
Titel Motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD)
Startdatum 2015-11-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2015-11-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015 - Motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2015-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Remiss till grundskole- och gymnasienämnden för svar senast vid februari månads utgång 2015-11-30 Utgående
Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 februari 2016 2016-02-11 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 februari 2016 - Yttrande över motion - fler kuratorer i Sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2016-02-26 Inkommande Visa dokumentet
Svar på motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2017-01-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2017-01-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2017-02-10 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Svar på motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Svar på motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2017-02-27 Utgående