Diarienummer KS-0685/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun om att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun
Startdatum 2017-09-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun om att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun 2017-09-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Dnr KS-2016/0601 Begäran om förlängd svarstid för att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun 2017-09-28 Utgående Visa dokumentet
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun om att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun 2017-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun om att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun 2017-09-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på begäran om förlängd svarstid för att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun - KLK0071215 2017-10-03 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun om att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun om att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun 2017-10-12 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av svar på remiss per e-post, dnr KS-2016-0601 - Inbjudan från Sollentuna kommun om att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun 2017-11-17 Utgående Visa dokumentet
Expediering av svar på remiss per post, dnr KS-2016-0601 - Inbjudan från Sollentuna kommun om att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun 2017-11-17 Utgående