Diarienummer KS-0683/2016
Titel Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo
Startdatum 2016-12-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-12-19 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo. 2016-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo. 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av medborgarförslag till byggnads- och tillståndsnämnden för yttrande 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Remittering av medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Remittering av medborgarförslag till Sundbybergs avfall och vatten AB för yttrande 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Förslag till yttrande över remiss - Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-05-09 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Yttrande över remiss Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över remiss Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss: Medborgarförslag- Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-05-31 Inkommande Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2018-06-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på medborgarförslag - staden borde samordna råttsaneringen 2018-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 1 oktober 2018 2018-10-01 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2018 - Svar på medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2018-10-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2018 - Svar på medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2018-10-26 Upprättat Visa dokumentet