Diarienummer KS-0682/2016
Titel Stadsmiljö- och tekniska nämndens begäran om avskrivning av kundfordran
Startdatum 2016-12-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-29
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underlag till och protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 13 december 2016 2016-12-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Stadsmiljö- och tekniska nämndens begäran om avskrivning av kundfordran 2016-12-19 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens begäran om avskrivning av kundfordran 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens begäran om avskrivning av kundfordran 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens begäran om avskrivning av kundfordran 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2