Diarienummer KS-0681/2017
Titel Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente att gälla från och med den 1 januari 2018
Startdatum 2017-09-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 2017-09-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av förslag till revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-09-20 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 31 oktober 2017 - Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-10-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 31 oktober 2017 - Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Förslag till revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente - Förslagsversion 2017-11-08 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 2018-01-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Slutgiltig version av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 2018-01-03 Upprättat Visa dokumentet