Diarienummer KS-0679/2017
Titel Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel
Startdatum 2017-09-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beslutsunderlag inför byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Ny taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel från 1 januari 2018 2017-09-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Ny taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel från 1 januari 2018 2017-09-25 Inkommande Visa dokumentet
Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel 2017-11-15 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel 2017-12-04 Utgående Visa fil
1, 2
Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel 2017-12-05 Upprättat Visa dokumentet