Diarienummer KS-0679/2016
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Norrbottens län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för DRiley AB
Startdatum 2016-12-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Norrbottens län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för DRiley AB 2016-12-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om anstånd angående remiss om kameraövervakning 2016-12-30 Utgående Visa dokumentet
Begäran om förlängd svarstid godkänd 2017-01-03 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Norrbottens län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för DRiley AB 2017-01-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Norrbottens län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för DRiley AB 2017-01-09 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 6 februari 2017 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Norrbottens län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för DRiley AB 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Remissvar - Ansökan DRiley AB 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Remissvar - Ansökan DRiley AB 2017-02-10 Utgående Visa dokumentet