Diarienummer KS-0676/2017
Titel Sundbybergs stads valkrets- och valdistriktsindelning för val till kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2021
Startdatum 2017-09-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Valnämndens kanslis skrivelse den 13 juni 2017 - Valkretsar och valdistrikt inför kommunalvalet 2018 2017-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Valnämndens protokoll den 13 juni 2017 2017-09-21 Inkommande Visa dokumentet
Valnämndens kanslis skrivelse den 21 augusti 2017 - Valkretsar och valdistrikt inför kommunalvalet 2018 2017-09-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Valnämndens protokoll den 5 september 2017 2017-09-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Moderaternas skrivelse den 30 oktober 2017 2017-10-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 - Sundbybergs stads valkrets- och valdistriktsindelning för val till kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2021 2017-10-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Sundbybergs stads valkrets- och valdistriktsindelning för val till kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2021 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Mottagningsbekräftelse 2017-11-10 Inkommande Visa dokumentet