Diarienummer KS-0674/2017
Titel Ändring av antal ledamöter i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018- 2021
Startdatum 2017-09-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ändring av antal ledamöter i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018- 2021 2017-09-18 Utgående Visa fil
1, 2
Valämndens kanslis skrivelse den 5 september 2017 2017-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Valnämndens protokoll den 5 september 2017 2017-09-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Ändring av antal ledamöter i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018- 2021 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Ändring av antal ledamöter i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018- 2021 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Ändring av antal ledamöter i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018- 2021 i Sundbybergs stad 2017-11-08 Utgående Visa fil
1, 2
Mottagningskvitto 2017-11-08 Inkommande Visa dokumentet