Diarienummer KS-0674/2016
Titel Medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala sunbyberg och runt om i sunbyberg
Startdatum 2016-12-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-12-14 Inkommande PUL
Medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala sunbyberg och runt om i sunbyberg 2016-12-14 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala sunbyberg och runt om i sunbyberg 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala Sundbyberg och runt om i Sundbyberg 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala Sundbyberg och runt om i Sundbyb 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 för kännedom 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2