Diarienummer KS-0671/2016
Titel Remiss – Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon (N2016/07396/MRT)
Startdatum 2016-12-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-24
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss – Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon (N2016/07396/MRT) 2016-12-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Remittering - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon (N2016/07396/MRT) 2016-12-21 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss – Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon 2016-12-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss – Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon (N2016/07396/MRT) 2016-12-21 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportsyrelsens uppdrag att införa miljözoner 2017-02-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 2017-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Svar på remiss – Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss – Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon (N2016/07396/MRT) 2017-03-20 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på remiss – N2016/07396/MRT 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3