Diarienummer KS-0661/2017
Titel Avstämning av Sundbybergs stads budget för 2018 med plan för 2019 och 2020
Startdatum 2017-09-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Avstämning av Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-09-12 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Avstämning av Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-10-18 Upprättat Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 30 oktober 2017 2017-10-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Avstämning av Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet