Diarienummer KS-0660/2017
Titel Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-09-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad 2017-09-12 Utgående Visa fil
1, 2
Valnämndens tertialrapport 2 2017-09-12 Inkommande Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 2 med delbokslut 2017-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför Norrenergi AB sammanträde - Delårsbokslut T2 Norrenergi 2017-09-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Tertialrapport 2 2017 2017-09-25 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stadshus AB Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den sista augusti 2017 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Tertialrapport 2 2017 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017 2017-09-25 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 28 september 2017 - Tertialrapport 2 2017-09-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 2017-10-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad 2017-10-05 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 14 september 2017 2017-10-06 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad 2017-10-18 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutrag från Sundbybergs stadshus AB sammanträde den 27 september 2017 - Tertialrapport 2 2017-10-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Socialdemokraternas skrivelse den 30 oktober 2017 2017-10-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad 2017-11-08 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad 2017-11-08 Utgående