Diarienummer KS-0660/2016
Titel Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut 2016
Startdatum 2016-12-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-02
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar för nämndernas verksamhetsberättelse med bokslut 2016 2016-12-12 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Byggnads- och tillståndsnämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 13 februari 2017 - Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-02-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Äldrenämnden - Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 inkl tertialrapport 3 2017-02-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 2017-02-09 Upprättat Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens beslutsunderlag inför sammanträde i stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-02-10 Upprättat Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför sammanträde i förskolenämnden - Förskolenämndens verksamhetsberättelse med bokslut för 2016 2017-02-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför sammanträde i grundskole- och gymnasienämnden - Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 2017-02-14 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsunderlag inför sammanträde den 23 februari 2017 - Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-02-15 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-02-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 2017-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Äldrenämnden - Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 inkl tertialrapport 3 2017-02-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Förskolenämndens verksamhetsberättelse med bokslut för 2016 2017-02-24 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Verksamhetsberättelse 2016 2017-02-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 2017-03-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 fastställd den 23 februari 2017 2017-03-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut 2016 2017-03-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Verksamhetsberättelse med bokslut 2016 2017-03-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 21 mars 2017 - Justering av VAs balansräkning i Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2016 2017-03-10 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från gemensamma familjerättsnämndens sammanträde den 23 mars 2017 - Årsredovisning 2016 2017-03-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Justering av VAs balansräkning i Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2016 2017-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut 2016 2017-03-31 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut 2016 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut 2016 2017-04-11 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut 2016 2017-04-27 Upprättat Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut 2016 2017-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 till samliga nämnder, ekonomichef och Sundbybergs stadshus AB 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4