Diarienummer KS-0659/2017
Titel Revisorernas granskning av Sundbyberg stads strategiska kompetensförsörjning
Startdatum 2017-09-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-21
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revisionsskrivelse med revisionsrapport rörande stadens strategiska kompetensförsörjning 2017-09-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på revisorernas granskning av Sundbyberg stads strategiska kompetensförsörjning 2017-09-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Revisionsskrivelse med revisionsrapport rörande stadens strategiska kompetensförsörjning 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Revisorernas granskning av Sundbyberg stads strategiska kompetensförsörjning 2017-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Svar på revisorernas granskning av Sundbyberg stads strategiska kompetensförsörjning 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat - Revisorernas granskning av Sundbyberg stads strategiska kompetensförsörjning 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Svar på revisorernas granskning av Sundbyberg stads strategiska kompetensförsörjning 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3