Diarienummer KS-0659/2016
Titel Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet
Startdatum 2016-12-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-12-10 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet 2016-12-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 278 - Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 278 - Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2