Diarienummer KS-0653/2017
Titel Miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-09-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ny miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2018 2017-09-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Ny miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2018 2017-09-25 Inkommande Visa dokumentet
Miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2017-12-04 Utgående Visa fil
1, 2
Miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad 2018 2017-12-12 Upprättat Visa fil
1, 2