Diarienummer KS-0653/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Avsägelse KS 2017-02-08 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse 2017-02-08 Inkommande Visa dokumentet
Ang min plats i KS 2017-02-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Entledigande av politiska uppdrag 2017-04-15 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelser 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Uppdrag ks 2017-06-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 286 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
avsägelse nämnder och bolag 2017-09-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet