Diarienummer KS-0653/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-08-14
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Avsägelse KS 2017-02-08 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse 2017-02-08 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Sophie Silverryd (M) som ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-02-08 Utgående
Avsägelse av Josefin Malmqvist (M) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-02-08 Utgående
Ang min plats i KS 2017-02-10 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Moisès Ubeira (V) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-02-17 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Entledigande av politiska uppdrag 2017-04-15 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelser 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Mariam Osman Sherifay (S) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-04-24 Utgående
Avsägelse av Åsa Zetterberg (S) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018. 2017-04-24 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Uppdrag ks 2017-06-19 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Dorna Dehkhoda (S) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-06-19 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 286 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Fyllnadsval av ersättare (S) i kommunstyrelsen för tiden fram till den 14 oktober 2018 2017-09-12 Utgående
avsägelse nämnder och bolag 2017-09-12 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för perioden fram till och med den 14 oktober 2018 2017-09-18 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kommunstyrelsen 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet