Diarienummer KS-0652/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2017
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i byggnads- och tillståndsnämnden för perioden 1 januari 2017 – 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i byggnads- och tillståndsnämnden för perioden 1 ja 2017-01-11 Utgående Visa dokumentet
Avsägelse av uppdrag BTN 2017-04-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2017 2017-05-05 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2017 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2017 2017-06-07 Utgående
Avsägelse 2017-09-14 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Byggnads- och tillståndsnämnden 2017-09-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering-KS-0652/2016-15 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering - KS-0652/2016-16- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2