Diarienummer KS-0651/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till kultur- och fritidsnämnden 2017
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-08-14
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017 2016-12-06 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden 1 januari 2017 – 31 d 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden 1 januari 2017-01-11 Utgående Visa dokumentet
Kultur och fritidsnämnden 2017-02-14 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Ina Franzén (V) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 2017-02-17 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kultur- och fritidsnämnden 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse 2017-08-14 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Cecilia Clausen (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 2017-08-16 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kultur- och fritidsnämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Fyllnadsval av ersättare (S) i kultur- och fritidsnämnden för tiden fram till den 31 december 2017 2017-10-18 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kultur- och fritidsnämnden 2017 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0651/2016-11 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till kultur- och fritidsnämnden 2017 2017-11-08 Utgående