Diarienummer KS-0650/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i stadsmiljö- och tekniska nämnden för perioden 1 januari 2017 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Frånträda från STN 2017-09-11 Inkommande Visa dokumentet
Entledigande ledamot i Stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-05-29 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse 2017-09-12 Inkommande Visa dokumentet
avsägelse nämnder och bolag 2017-09-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat KS-0650/2017-11 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering - KS-0650/2016-12 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering -KS-0650/2016-13 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering -KS-0650/2016-14 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2