Diarienummer KS-0649/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till äldrenämnden 2017
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i äldrenämnden för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse Äldrenämnden 2017-09-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till äldrenämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - KS-0649/2016-5 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till äldrenämnden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till äldrenämnden 2017 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till äldrenämnden 2017 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till äldrenämnden 2017 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0649/2016-11 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till äldrenämnden 2017 2017-12-04 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0649/2016-12 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till äldrenämnden 2017 2017-12-04 Utgående Visa fil
1, 2