Diarienummer KS-0648/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i förskolenämnden för perioden 1 januari 2017 – 31 december 201 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Avsäger min plats i förskolenämnden 2017-01-11 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse som ledamot och ordförande i Förskolenämnden fr.o.m 1 april 2017-02-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 till förskolenämnden 2017-04-06 Utgående Visa dokumentet
Entledigande av politiska uppdrag 2017-04-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-05-05 Utgående
Avsäga sig uppdrag 2017-05-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-06-08 Utgående Visa fil
1, 2
Begäran om entledigan av kommunala uppdrag Sundbyberg 2017-09-21 Inkommande Visa dokumentet
Avsättning Förskolenämnen 2017-09-21 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse 2017-09-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - KS-0648/2016-25 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering - KS-0648/2016-26 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0648/2016-30 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2017 2017-11-08 Utgående