Diarienummer KS-0647/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden för perioden 1 januari 2017 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden för perioden 1 2017-01-11 Utgående Visa dokumentet
Avsägande av nämnduppdrag 2017-02-14 Inkommande Visa dokumentet
plats i Social- och Arbetsmarknadsnämnden 2017-02-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Avsäga sig uppdrag 2017-05-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 280 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
VB: Kliva av SAN 2017-10-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0647/2016-24 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-11-08 Utgående
Expediering av KS-0647/2016-25 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017 2017-11-08 Utgående