Diarienummer KS-0646/2016
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i grundskole- och gymnasienämnden för perioden 1 januari 2017 – 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i grundskole- och gymnasienämnden för perioden 1 ja 2017-01-10 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Avsägelse av uppdrag i Grundskole- och gymnasienämnden 2017-03-16 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse från uppdrag 2017-03-16 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 2017-04-06 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 2017-04-06 Utgående Visa fil
1, 2
Avsägelser 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-05-05 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-06-07 Utgående
Avsägelse 2017-06-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 285 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 285 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-07-04 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering -KS-0646/2016-26 - protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Uppsägning 2017-10-18 Inkommande Visa dokumentet
VB: Avsäga mig uppdrag i GGN 2017-10-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0646/2016-32 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-11-08 Utgående
Expediering av KS-0646/2016-33 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2017 2017-11-08 Utgående