Diarienummer KS-0645/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Startdatum 2017-08-31
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Fråga om anstånd för svar på remiss 2017-08-31 Utgående Visa dokumentet
Beviljat anstånd att förlänga svarstid på remiss till den 6 december 2017-09-01 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-09-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Remittering av remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-09-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober - Yttrande över remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-10-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-11-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av svar på remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 - N201705430TIF 2017-12-06 Utgående Visa dokumentet