Diarienummer KS-0645/2016
Titel Medborgarförslag - Skapa bättre möjligheter för föreningslivet i stadsdelen Lilla Ursvik (östra Ursvik)
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument