Diarienummer KS-0644/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029
Startdatum 2017-08-31
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Fråga om anstånd 2017-08-31 Utgående Visa dokumentet
Svar på fråga om anstånd 2017-08-31 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 2017-09-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Remittering av remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 2017-09-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammantäde den 24 oktober - Yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockhol 2017-10-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 2017-11-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av remiss länsplan 2018-2029, dnr 14146-2017 2017-12-06 Utgående Visa dokumentet