Diarienummer KS-0643/2016
Titel Godkännande av Bonava AB som ny part och ny borgensman i Projekt Ursvik i Sundbyberg, delområde 1
Startdatum 2016-12-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Godkännande av Bonava AB som ny part och ny borgensman i Projekt Ursvik i Sundbyberg, delområde 1 2016-12-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Information om godkännande av Bonava AB som ny part och ny borgensman i Projekt Ursvik i Sundbyberg, delområde 1 2016-12-20 Utgående
Förslag till Tilläggsavtal dp1A, 1B, 1B del 2, 2A, 2C och 3 2017-01-13 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till Moderbolagsborgen nr 2000062 daterad 2017 2017-01-13 Upprättat Visa dokumentet
Förslag till Tilläggsavtal till handlingsplan, genomförandeavtal och tilläggsavtal till genomförandeavtal 2017-01-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 januari 2017 - Godkännande av Bonava AB som ny part och ny borgensman i Projekt Ursvik i Sundbyberg, delområde 1 2017-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Godkännande av Bonava AB som ny part och ny borgensman i Projekt Ursvik i Sundbyberg, delområde 1 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Godkännande av Bonava AB som ny part och ny borgensman i Projekt Ursvik i Sundbyberg, delområde 1 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggsavtal till garantiöverenskommelser, för kännedom 2017-10-02 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat tilläggsavtal till exploateringsavtal DP Ursvik etapp 2C 2017-10-02 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat tilläggsavtal till exploateringsavtal DP Ursvik etapp 2A 2017-10-02 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat tilläggsavtal till exploateringsavtal DP Ursvik etapp 1B del 2 2017-10-02 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat tilläggsavtal till exploateringsavtal DP Ursvik etapp 1B 2017-10-02 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat tilläggsavtal till exploateringsavtal DP Ursvik etapp 3 2017-10-02 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat tilläggsavtal till handlingsplan, genomförandeavtal och tilläggsavtal till genomförandeavtal för stadsbyggnadsprojekt Ursvik 2017-10-02 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat tilläggsavtal till exploateringsavtal DP Ursvik 1A 2017-10-02 Inkommande Visa dokumentet
Registreringsbevis tillhörande tilläggsavtalen 2017-10-10 Inkommande PUL
Expediering av resterande undertecknade avtal per post, till Bonava Sverige AB för vidarebefordran till respektive företag/bolag 2017-10-10 Utgående Visa dokumentet
Ny borgensman i projekt Ursvik i Sundbyberg, delområde 1 gällande tilläggsavtal till dp3-avtal - Moderbolagsborgen nr 2000062 2017-10-19 Inkommande Visa fil
1, 2