Diarienummer KS-0642/2016
Titel Samlingsärende för kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott 2017
Startdatum 2016-12-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde den 23 januari 2017 2017-01-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 januari 2017 2017-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 13 februari 2017 2017-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Närvarorätt för förvaltningschef vid exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträden 2017 2017-02-06 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 januari 2017 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde den 13 februari 2017 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 13 februari 2017 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 20 mars 2017 2017-03-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 13 februari 2017 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 2017-03-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 - Samlingsärende för kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott 2017 2017-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde den 20 april 2017 2017-04-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 20 april 2017 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 22 maj 2017 2017-05-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 20 april 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde den 22 maj 2017 2017-05-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 22 maj 2017 2017-05-22 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 26 juni 2017 2017-06-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 22 maj 2017 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 26 juni 2017 2017-06-28 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 28 augusti 2017 2017-08-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 28 augusti 2017 2017-08-29 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 18 september 2017 2017-09-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 26 juni 2017 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 28 augusti 2017 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 18 september 2017 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 23 oktober 2017 2017-10-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 18 september 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 23 oktober 2017 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 20 november 2017 2017-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 23 oktober 2017 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 20 november 2017 2017-11-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 20 november 2017 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet