Diarienummer KS-0636/2016
Titel Revisionsrapport - Granskning av digitalisering av stadens verksamheter
Startdatum 2016-12-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-27
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revisionsrapport - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2016-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2016-12-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på granskning av digitalisering av stadens verksamheter 2017-01-05 Upprättat Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 31 januari 2017 - Granskning av digitalisering av stadens verksamheter 2017-01-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2017-02-07 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Revisionsrapport - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2017-02-24 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 jan 2017 2017-04-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2017-04-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Revisionsrapport - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter 2017-04-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3