Diarienummer KS-0633/2016
Titel Namnsättning av kvarter vid blivande äldreboende, Tulegatan/Kyrkogatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad
Startdatum 2016-12-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-28
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Namnsättning av kvarter vid blivande äldreboende, Tulegatan/Kyrkogatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad 2016-12-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Illustration 1 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Namnsättning av kvarter vid blivande äldreboende, Tulegatan/Kyrkogatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Namnsättning av kvarter vid blivande äldreboende, Tulegatan/Kyrkogatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut per post och e-post enligt sändlista 2017-02-28 Utgående Visa fil
1, 2