Diarienummer KS-0632/2017
Titel Remiss - Inbjudan från justitiedepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)
Startdatum 2017-08-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-26
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från justitiedepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36) 2017-08-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Inbjudan från Justitiedepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36) 2017-08-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från justitiedepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36) 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Justitiedepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från justitiedepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36) 2017-09-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbyberg stads svar på remiss - Inbjudan från justitiedepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36). Ert dnr: Ju2017/06712/DOM 2017-09-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3