Diarienummer KS-0631/2016
Titel Detaljplaneändring för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten GÅSEN 4, Råstensgatan 7 i Sundbyberg
Startdatum 2016-12-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-23
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för detaljplaneändring avseende nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten GÅSEN 4, Råstensgatan 7 i Sundbyberg 2016-11-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planbesked för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten GÅSEN 4, Råstensgatan 7 i Centrala Sundbyberg 2016-12-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten GÅSEN 4, Råstensgatan 7 i Centrala Sundbyberg 2016-12-01 Upprättat Visa dokumentet
Information inför planbesked för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten GÅSEN 4, Råstensgatan 7 i Sundbyberg 2016-12-21 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 januari 2017 - Detaljplaneändring för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten GÅSEN 4, Råstensgatan 7 i Sundbyberg 2017-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Planbesked för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten GÅSEN 4, Råstensgatan 7 i Centrala Sundbyberg 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten GÅSEN 4, Råstensgatan 7 i Sundbyberg 2017-02-10 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om planbesked för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten GÅSEN 4, Råstensgatan 7 i Sundbyberg 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3