Diarienummer KS-0630/2017
Titel Medborgarförslag - Fler handikapplatser utanför biblioteket vid signalfabriken.
Startdatum 2017-08-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-08-23 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Fler handikapplatser utanför biblioteket vid signalfabriken. 2017-08-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Medborgarförslag - Fler handikapplatser utanför biblioteket vid signalfabriken. 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Fler handikapplatser utanför biblioteket vid signalfabriken 2017-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Fler handikapplatser utanför biblioteket vid signalfabriken 2017-12-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Fler handikapplatser utanför biblioteket vid signalfabriken 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Fler handikapplatser utanför biblioteket vid signalfa 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2