Diarienummer KS-0627/2017
Titel Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön
Startdatum 2017-08-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-08-21 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön 2017-08-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön 2017-11-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön 2017-11-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 549 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 549 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3