Diarienummer KS-0622/2017
Titel Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Sundbybergs kommun
Startdatum 2017-08-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Byggnads- och tillståndsnämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 28 augusti 2017 - Revidering av lokala föreskrifter för skydd för människors hälsa 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Revidering av lokala föreskrifter för skydd för människors hälsa 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Sundbybergs kommun 2017-09-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Delegationsbeslut - remittering av förslag till reviderade föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö till polisen i Stockholm 2017-10-20 Utgående Visa dokumentet
Remittering till Polismyndigheten - Förslag till reviderade föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Sundbybergs stad 2017-10-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande från polismyndigheten 2017-11-16 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Sundbybergs kommun 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 504 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Sundbybergs kommun 2018-01-05 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 504 2018-01-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4