Diarienummer KS-0621/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om avskrivning av kundfordran
Startdatum 2017-08-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - begäran om avskrivning av kundfodran 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om avskrivning av kundfordran 2017-08-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Avskrivning av kundfordran 2017-08-31 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om avskrivning av kundfordran 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om avskrivning av kundfordran 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om avskrivning av kundfordran 2017-11-08 Utgående