Diarienummer KS-0621/2016
Titel Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik
Startdatum 2016-11-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-11-27 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik 2016-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-12-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik 2017-11-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik 2017-11-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 548 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 548 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2