Diarienummer KS-0618/2017
Titel Medborgarförslag - Kommunen bör bygga "snabba hus" för att unga ska ha möjlighet att få bostad!
Startdatum 2017-08-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument