Diarienummer KS-0617/2017
Titel Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Jubileumsdans
Startdatum 2017-08-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-20
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Jubileumsdans 2017-08-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Jubileumsdans 2017-08-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Korregering av ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Jubileumsdans 2017-08-23 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 11 september 2017 2017-09-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Jubileumsdans 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Jubileumsdans 2017-09-13 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag och utbetalning medel - jubileumsdans 2017-09-19 Utgående